Posted by: ayah.biz | Februari 10, 2009

Takaful Investment Link 9


Senarai dana-dana Takaful Investment Link
dan NAV terkini di Malaysia
(Takaful Investment Linked Unit Trust Price)

Minggu 2-6 Februari 2009 ( 6-10 Safar 1430H)

Harga Terkini

Tarikh kemaskini: 05/02/09
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.12 1.18 1.12 04/02/09
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.09 1.14 1.09 04/02/09
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.92 0.92 04/02/09
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.014 1.014 1.014 05/02/09
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.861 0.861 0.861 05/02/09
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.778 0.778 0.778 05/02/09
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 1.003 1.056 1.003 05/02/09
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 1.003 1.056 1.003 05/02/09
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.874 0.874 0.874 05/02/09
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.072 1.072 1.072 05/02/09
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.915 0.915 0.915 05/02/09
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.048 1.048 1.048 03/02/09
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.019 1.019 1.019 03/02/00
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.970 0.970 0.970 03/02/09
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.979 0.979 0.979 03/02/00
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.395 0.395 0.395 22/01/09
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.500 0.500 0.500 22/01/09
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.342 0.342 0.342 22/01/09
19 MAA Takaful Takafulink Structured Invest Fund 0.500 0.500 0.500 22/01/09
20 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.437 1.437 1.437 05/02/09
21 Prudential PRUlink Dana Aman 1.660 1.660 1.660 05/02/09
22 Prudential PRUlink Dana Urus 1.519 1.519 1.519 05/02/09
23 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.023 1.023 1.023 05/02/09
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.038 1.038 23/01/09
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.068 1.068 23/01/09
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 1.000 1.000 23/01/09
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.962 0.962 23/01/09
28 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.972 0.972 23/01/09
29 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 1.017 1.017 23/01/09
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.987 1.040 0.987 05/02/09
31 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.991 1.043 0.991 05/02/00
32 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.958 0.958 30/01/09
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.972 0.972 05/02/09
34 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.950 0.950 05/02/00
35 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.039 1.039 03/02/00
36 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.005 1.005 03/02/09
37 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.990 0.990 03/02/00
38 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.993 0.993 03/02/09
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 0.849 0.849 0.849 03/02/00
40 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 1.009 1.009 1.009 03/02/09
Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd
Tarikh kemaskini: 04/02/09
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.12 1.18 1.12 04/02/09
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.09 1.14 1.09 04/02/09
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.92 0.92 04/02/09
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.014 1.014 1.014 04/02/09
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.862 0.862 0.862 04/02/09
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.778 0.778 0.778 04/02/09
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 1.003 1.056 1.003 04/02/09
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 1.003 1.056 1.003 04/02/09
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.874 0.874 0.874 04/02/09
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.072 1.072 1.072 04/02/09
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.915 0.915 0.915 04/02/09
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.048 1.048 1.048 03/02/09
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.019 1.019 1.019 03/02/00
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.970 0.970 0.970 03/02/09
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.979 0.979 0.979 03/02/00
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.395 0.395 0.395 22/01/09
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.500 0.500 0.500 22/01/09
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.342 0.342 0.342 22/01/09
19 MAA Takaful Takafulink Structured Invest Fund 0.500 0.500 0.500 22/01/09
20 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.438 1.438 1.438 04/02/09
21 Prudential PRUlink Dana Aman 1.659 1.659 1.659 04/02/09
22 Prudential PRUlink Dana Urus 1.520 1.520 1.520 04/02/09
23 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.024 1.024 1.024 04/02/09
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.038 1.038 23/01/09
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.068 1.068 23/01/09
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 1.000 1.000 23/01/09
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.962 0.962 23/01/09
28 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.972 0.972 23/01/09
29 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 1.017 1.017 23/01/09
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.988 1.040 0.988 04/02/09
31 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.991 1.043 0.991 04/02/00
32 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.958 0.958 30/01/09
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.974 0.974 29/01/09
34 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.958 0.958 29/01/09
35 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.039 1.039 03/02/00
36 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.005 1.005 03/02/09
37 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.990 0.990 03/02/00
38 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.993 0.993 03/02/09
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.009 1.009 1.009 03/02/00
40 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.849 0.849 0.849 03/02/09
Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd
Tarikh kemaskini: 04/02/09
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.12 1.18 1.12 03/02/09
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.09 1.14 1.09 03/02/09
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.92 0.92 03/02/09
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.016 1.016 1.016 02/02/09
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.865 0.865 0.865 02/02/09
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.808 0.808 0.808 02/02/09
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 1.002 1.055 1.002 02/02/09
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 1.002 1.055 1.002 02/02/09
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.875 0.875 0.875 03/02/09
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.071 1.071 1.071 03/02/09
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.915 0.915 0.915 03/02/09
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.048 1.048 1.048 30/01/09
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.019 1.019 1.019 30/01/09
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.970 0.970 0.970 30/01/09
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.979 0.979 0.979 30/01/09
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.395 0.395 0.395 22/01/09
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.500 0.500 0.500 22/01/09
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.342 0.342 0.342 22/01/09
19 MAA Takaful Takafulink Structured Invest Fund 0.500 0.500 0.500 22/01/09
20 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.439 1.439 1.439 03/02/09
21 Prudential PRUlink Dana Aman 1.656 1.656 1.656 03/02/09
22 Prudential PRUlink Dana Urus 1.520 1.520 1.520 03/02/09
23 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.024 1.024 1.024 03/02/09
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.038 1.038 23/01/09
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.068 1.068 23/01/09
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 1.000 1.000 23/01/09
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.962 0.962 23/01/09
28 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.972 0.972 23/01/09
29 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 1.017 1.017 23/01/09
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.991 1.043 0.991 03/02/09
31 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.992 1.043 0.992 03/02/00
32 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.958 0.958 30/01/09
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.974 0.974 29/01/09
34 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.958 0.958 29/01/09
35 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 29/01/09
36 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.005 1.005 29/01/09
37 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.990 0.990 29/01/09
38 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.992 0.992 29/01/09
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.009 1.009 1.009 29/01/09
40 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.853 0.853 0.853 29/01/09
Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd

Takaful Link Malaysia membantu anda mengikuti perkembangan pelaburan anda di dalam dana-dana Takaful Investment link, dengan koleksi senarai harga-harga NAV terkini.

Gunakan, page ini apabila anda bercadang untuk:-
1) tambah pelaburan lump sum
2) keluarkan pelaburan i.e. jual balik unit
3) naikkan atau turunkan jumlah sumbangan bulanan

Bagi mereka yang baru nak masuk takaful, gunakan senarai ini untuk bandingkan harga-harga dan risiko-risiko pelaburan yang dicadangkan oleh agen-agen anda.

Anda juga dinasihatkan untuk “review” pelaburan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan terutama apabila anda menerima penyata tahunan.

Harap ia sama-sama berguna,
-Ayah.biz-

Arkib Takaful Link Malaysia:

1. Minggu 28 Nov-6 Dis 2008

2. Minggu 8-12 Disember 2008

3. Minggu 15-20 Disember 2008

4. Minggu 22-31 Disember 2008

5. Minggu 5-9 Januari 2009 ( 8-14 Muharram 1430H)

6. Minggu 12-16 Januari 2009 ( 16-20 Muharram 1430H)

7. Minggu 19-23 Januari 2009 ( 22-26 Muharram 1430H)

8. Minggu 28-30 Januari 2009 ( 2-4 Safar 1430H)


Advertisements

Responses

  1. […] 9. Minggu 2-6 Februari 2009 ( 6-10 Safar 1430H) […]


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: