Posted by: ayah.biz | Disember 16, 2008

Takaful Investment Link 2


Senarai dana-dana Takaful Investment Link
dan NAV terkini di Malaysia

Arkib 2: 8 – 12 Disember 2008

Tarikh kemaskini: 12/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 12/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.050 1.110 1.050 12/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 12/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 12/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.862 0.862 0.862 12/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.794 0.794 0.794 12/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 12/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 12/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.857 0.857 0.857 12/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 12/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.897 0.897 0.897 12/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.034 1.034 1.034 10/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.000 1.000 1.000 10/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.962 0.962 0.962 10/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.963 0.963 0.963 10/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.431 0.431 0.431 11/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.512 0.512 0.512 11/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.364 0.364 0.364 11/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.407 1.407 1.407 12/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.627 1.627 1.627 12/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.489 1.489 1.489 12/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.002 1.002 1.002 12/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.028 1.028 10/12/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.057 1.057 10/12/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.987 0.987 10/12/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.951 0.951 10/12/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.963 0.963 10/12/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 1.005 1.005 10/12/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.984 1.036 0.984 12/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.989 1.041 0.989 12/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.919 0.919 12/12/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.964 0.969 11/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.962 0.962 11/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 09/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.000 1.000 09/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.978 0.978 09/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.977 0.977 09/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 0.815 0.815 0.815 09/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 1.003 1.003 1.003 09/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 11/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 11/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.060 1.110 1.060 11/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 11/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 10/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.846 0.846 0.846 10/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.777 0.777 0.777 10/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 10/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 10/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.862 0.862 0.862 11/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 11/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.901 0.901 0.901 11/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.034 1.034 1.034 10/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.000 1.000 1.000 10/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.962 0.962 0.962 10/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.963 0.963 0.963 10/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.430 0.430 0.430 10/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 10/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.363 0.363 0.363 10/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.415 1.415 1.415 11/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.627 1.627 1.627 11/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.495 1.495 1.495 11/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.007 1.007 1.007 11/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.023 1.023 26/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.047 1.047 26/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.976 0.976 26/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.944 0.944 26/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.963 0.963 26/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.986 0.986 26/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.984 1.036 0.984 11/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.989 1.041 0.989 11/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.912 0.912 05/12/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.964 0.969 11/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.962 0.962 11/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 09/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.000 1.000 09/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.978 0.978 09/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.977 0.977 09/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 0.815 0.815 0.815 09/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 1.003 1.003 1.003 09/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 10/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 09/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.040 1.090 1.040 09/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 09/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 10/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.846 0.846 0.846 10/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.777 0.777 0.777 10/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 10/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 10/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.856 0.856 0.856 10/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 10/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.897 0.897 0.897 10/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.034 1.034 1.034 09/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.000 1.000 1.000 09/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.954 0.954 0.954 09/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.962 0.962 0.962 09/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.428 0.428 0.428 09/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 09/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.358 0.358 0.358 09/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.406 1.406 1.406 10/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.627 1.627 1.627 10/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.488 1.488 1.488 10/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.001 1.001 1.001 10/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.023 1.023 26/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.047 1.047 26/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.976 0.976 26/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.944 0.944 26/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.963 0.963 26/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.986 0.986 26/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.983 1.035 0.983 10/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.988 1.040 0.988 10/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.912 0.912 05/12/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.976 0.969 04/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.965 0.965 04/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 09/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.000 1.000 09/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.978 0.978 09/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.977 0.977 09/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 0.815 0.815 0.815 09/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 1.003 1.003 1.003 09/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 9/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 09/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.040 1.090 1.040 09/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 09/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.028 1.028 1.028 09/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.845 0.845 0.845 09/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.775 0.775 0.775 09/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 09/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 09/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.844 0.844 0.844 09/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.052 1.052 1.052 09/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.887 0.887 0.887 09/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.032 1.032 1.032 05/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 0.997 0.997 0.997 05/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.954 0.954 0.954 05/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.962 0.962 0.962 05/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.429 0.429 0.429 04/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 04/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.360 0.360 0.360 04/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.383 1.383 1.383 09/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.630 1.630 1.630 09/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.474 1.474 1.474 09/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 0.990 0.990 0.990 09/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.023 1.023 26/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.047 1.047 26/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.976 0.976 26/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.944 0.944 26/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.963 0.963 26/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.986 0.986 26/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.982 1.034 0.982 09/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.987 1.039 0.987 09/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.912 0.912 05/12/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.976 0.969 04/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.965 0.965 04/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 09/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.000 1.000 09/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.978 0.978 09/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.977 0.977 09/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.003 1.003 05/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.816 0.816 05/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd

Untuk senarai NAV terkini, klik Takaful Link Malaysia page.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: