Posted by: ayah.biz | Disember 16, 2008

Takaful Investment Link 2


Senarai dana-dana Takaful Investment Link
dan NAV terkini di Malaysia

Arkib 2: 8 – 12 Disember 2008

Tarikh kemaskini: 12/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 12/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.050 1.110 1.050 12/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 12/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 12/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.862 0.862 0.862 12/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.794 0.794 0.794 12/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 12/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 12/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.857 0.857 0.857 12/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 12/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.897 0.897 0.897 12/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.034 1.034 1.034 10/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.000 1.000 1.000 10/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.962 0.962 0.962 10/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.963 0.963 0.963 10/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.431 0.431 0.431 11/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.512 0.512 0.512 11/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.364 0.364 0.364 11/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.407 1.407 1.407 12/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.627 1.627 1.627 12/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.489 1.489 1.489 12/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.002 1.002 1.002 12/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.028 1.028 10/12/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.057 1.057 10/12/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.987 0.987 10/12/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.951 0.951 10/12/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.963 0.963 10/12/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 1.005 1.005 10/12/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.984 1.036 0.984 12/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.989 1.041 0.989 12/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.919 0.919 12/12/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.964 0.969 11/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.962 0.962 11/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 09/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.000 1.000 09/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.978 0.978 09/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.977 0.977 09/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 0.815 0.815 0.815 09/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 1.003 1.003 1.003 09/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 11/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 11/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.060 1.110 1.060 11/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 11/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 10/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.846 0.846 0.846 10/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.777 0.777 0.777 10/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 10/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 10/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.862 0.862 0.862 11/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 11/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.901 0.901 0.901 11/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.034 1.034 1.034 10/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.000 1.000 1.000 10/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.962 0.962 0.962 10/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.963 0.963 0.963 10/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.430 0.430 0.430 10/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 10/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.363 0.363 0.363 10/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.415 1.415 1.415 11/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.627 1.627 1.627 11/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.495 1.495 1.495 11/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.007 1.007 1.007 11/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.023 1.023 26/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.047 1.047 26/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.976 0.976 26/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.944 0.944 26/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.963 0.963 26/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.986 0.986 26/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.984 1.036 0.984 11/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.989 1.041 0.989 11/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.912 0.912 05/12/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.964 0.969 11/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.962 0.962 11/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 09/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.000 1.000 09/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.978 0.978 09/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.977 0.977 09/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 0.815 0.815 0.815 09/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 1.003 1.003 1.003 09/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 10/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 09/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.040 1.090 1.040 09/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 09/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 10/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.846 0.846 0.846 10/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.777 0.777 0.777 10/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 10/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 10/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.856 0.856 0.856 10/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 10/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.897 0.897 0.897 10/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.034 1.034 1.034 09/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 1.000 1.000 1.000 09/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.954 0.954 0.954 09/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.962 0.962 0.962 09/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.428 0.428 0.428 09/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 09/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.358 0.358 0.358 09/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.406 1.406 1.406 10/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.627 1.627 1.627 10/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.488 1.488 1.488 10/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.001 1.001 1.001 10/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.023 1.023 26/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.047 1.047 26/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.976 0.976 26/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.944 0.944 26/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.963 0.963 26/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.986 0.986 26/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.983 1.035 0.983 10/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.988 1.040 0.988 10/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.912 0.912 05/12/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.976 0.969 04/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.965 0.965 04/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 09/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.000 1.000 09/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.978 0.978 09/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.977 0.977 09/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 0.815 0.815 0.815 09/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 1.003 1.003 1.003 09/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 9/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 09/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.040 1.090 1.040 09/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 09/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.028 1.028 1.028 09/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.845 0.845 0.845 09/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.775 0.775 0.775 09/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 09/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 09/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.844 0.844 0.844 09/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.052 1.052 1.052 09/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.887 0.887 0.887 09/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.032 1.032 1.032 05/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 0.997 0.997 0.997 05/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.954 0.954 0.954 05/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.962 0.962 0.962 05/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.429 0.429 0.429 04/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 04/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.360 0.360 0.360 04/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.383 1.383 1.383 09/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.630 1.630 1.630 09/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.474 1.474 1.474 09/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 0.990 0.990 0.990 09/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.023 1.023 26/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.047 1.047 26/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.976 0.976 26/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.944 0.944 26/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.963 0.963 26/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.986 0.986 26/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.982 1.034 0.982 09/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.987 1.039 0.987 09/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.912 0.912 05/12/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.976 0.969 04/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.965 0.965 04/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.036 1.036 09/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 1.000 1.000 09/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.978 0.978 09/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.977 0.977 09/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.003 1.003 05/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.816 0.816 05/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd

Untuk senarai NAV terkini, klik Takaful Link Malaysia page.


Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: