Posted by: ayah.biz | Disember 8, 2008

Takaful Investment Linked 1


Senarai dana-dana Takaful Investment Link dan NAV terkini di Malaysia

Arkib: 28 Nov-6 Dis 2008

Tarikh kemaskini: 6/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 05/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.040 1.090 1.040 05/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 05/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.027 1.027 1.027 05/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.851 0.851 0.851 05/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.783 0.783 0.783 05/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 05/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 05/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.844 0.844 0.844 05/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 05/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.887 0.887 0.887 05/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.032 1.032 1.032 04/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 0.997 0.997 0.997 04/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.954 0.954 0.954 04/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.962 0.962 0.962 04/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.429 0.429 0.429 04/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 04/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.362 0.362 0.362 04/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.383 1.383 1.383 05/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.629 1.629 1.629 05/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.474 1.474 1.474 05/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 0.990 0.990 0.990 05/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.014 1.014 24/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.034 1.034 24/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.965 0.965 24/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.936 0.936 24/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.960 0.960 24/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.980 0.980 24/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.982 1.034 0.982 04/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.987 1.039 0.987 04/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.904 0.904 28/11/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.976 0.969 04/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.965 0.965 04/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.032 1.027 01/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 0.994 0.987 01/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.972 0.966 01/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.967 0.955 01/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.003 1.003 04/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.823 0.823 04/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd
Tarikh kemaskini: 4/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 04/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.050 1.100 1.050 04/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.900 0.900 04/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.028 1.028 1.028 04/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.854 0.854 0.854 04/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.786 0.786 0.786 04/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.999 04/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.052 0.999 04/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.852 0.852 0.852 04/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 04/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.893 0.893 0.893 04/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.032 1.032 1.032 03/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 0.998 0.998 0.998 03/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.954 0.954 0.954 03/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.962 0.962 0.962 03/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.430 0.430 0.430 03/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 03/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.362 0.362 0.362 03/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.397 1.397 1.397 04/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.628 1.628 1.628 04/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.483 1.483 1.483 04/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 0.997 0.997 0.997 04/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.014 1.014 24/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.034 1.034 24/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.965 0.965 24/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.936 0.936 24/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.960 0.960 24/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.980 0.980 24/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.982 1.034 0.982 04/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.987 1.039 0.987 04/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.904 0.904 28/11/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.976 0.969 04/12/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.965 0.965 04/12/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.032 1.027 01/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 0.994 0.987 01/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.972 0.966 01/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.967 0.955 01/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.002 1.002 02/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.824 0.824 02/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 3/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 03/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.050 1.100 1.050 03/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.890 0.890 03/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 03/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.854 0.854 0.854 03/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.785 0.785 0.785 03/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 1.002 1.055 1.002 03/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 1.004 1.057 1.004 03/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.852 0.852 0.852 03/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.051 1.051 1.051 03/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.893 0.893 0.893 03/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.032 1.032 1.032 02/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 0.998 0.998 0.998 02/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.953 0.953 0.953 02/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.959 0.959 0.959 02/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.429 0.429 0.429 02/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 02/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.361 0.361 0.361 02/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.399 1.399 1.399 03/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.627 1.627 1.627 03/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.484 1.484 1.484 03/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 0.998 0.998 0.998 03/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.014 1.014 24/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.034 1.034 24/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.965 0.965 24/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.936 0.936 24/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.960 0.960 24/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.980 0.980 24/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.983 1.034 0.983 03/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.987 1.039 0.987 03/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.904 0.904 28/11/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.975 0.969 27/11/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.960 0.960 27/11/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.032 1.027 01/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 0.994 0.987 01/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.972 0.966 01/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.967 0.955 01/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.002 1.002 02/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.824 0.824 02/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 2/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 02/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.050 1.100 1.050 02/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.890 0.890 02/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 02/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.855 0.855 0.855 02/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.788 0.788 0.788 02/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 1.002 1.055 1.002 02/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 1.004 1.057 1.004 02/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.850 0.850 0.850 02/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.048 1.048 1.048 02/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.891 0.891 0.891 02/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.032 1.032 1.032 01/12/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 0.998 0.998 0.998 01/12/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.953 0.953 0.953 01/12/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.959 0.959 0.959 01/12/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.429 0.429 0.429 01/12/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.511 0.511 0.511 01/12/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.362 0.362 0.362 01/12/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.397 1.397 1.397 01/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.622 1.622 1.622 01/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.481 1.481 1.481 01/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 0.996 0.996 0.996 01/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.014 1.014 24/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.034 1.034 24/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.965 0.965 24/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.936 0.936 24/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.960 0.960 24/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.980 0.980 24/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.983 1.034 0.983 02/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.987 1.039 0.987 02/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.904 0.904 28/11/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.975 0.969 27/11/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.960 0.960 27/11/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.032 1.027 01/12/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 0.994 0.987 01/12/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.972 0.966 01/12/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.967 0.955 01/12/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.002 1.002 01/12/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.824 0.824 01/12/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 1/12/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.160 1.100 01/12/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.050 1.100 1.050 01/12/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.890 0.890 01/12/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 01/12/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.867 0.867 0.867 01/12/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.802 0.802 0.802 01/12/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.999 1.051 0.998 01/12/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.051 0.999 01/12/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.852 0.852 0.852 01/12/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.048 1.048 1.048 01/12/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.892 0.892 0.892 01/12/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.032 1.032 1.032 28/11/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 0.998 0.998 0.998 28/11/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.953 0.953 0.953 28/11/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.959 0.959 0.959 28/11/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.431 0.431 0.431 26/11/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.510 0.510 0.510 26/11/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.364 0.364 0.364 26/11/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.397 1.397 1.397 01/12/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.622 1.622 1.622 01/12/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.481 1.481 1.481 01/12/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 0.996 0.996 0.996 01/12/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.014 1.014 24/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.034 1.034 24/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.965 0.965 24/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.936 0.936 24/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.960 0.960 24/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.980 0.980 24/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.982 1.034 0.982 01/12/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.987 1.039 0.987 01/12/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.904 0.904 28/11/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.975 0.969 27/11/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.960 0.960 27/11/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.027 1.027 24/11/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 0.987 0.987 24/11/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.966 0.966 24/11/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.955 0.955 24/11/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.002 1.002 27/11/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.833 0.833 27/11/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Tarikh kemaskini: 28/11/08
Syarikat Nama Dana Beli Jual NAV (RM) Data terkini bertarikh
1 Takaful Malaysia Tabung Istiqrar 1.100 1.150 1.100 27/11/08
2 Takaful Malaysia Tabung Ittizan 1.070 1.120 1.070 27/11/08
3 Takaful Malaysia Takaful my Al-Afdhal 0.890 0.890 27/11/08
4 Takaful Ikhlas IKHLAS Fixed Income Fund 1.029 1.029 1.029 28/11/08
5 Takaful Ikhlas IKHLAS Balanced Fund 0.869 0.869 0.869 28/11/08
6 Takaful Ikhlas IKHLAS Growth Fund 0.804 0.804 0.804 28/11/08
7 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Cash Strategy 0.998 1.051 0.998 28/11/08
8 Takaful Ikhlas AmHigh Islamic Equity Strategies 0.999 1.051 0.999 28/11/08
9 PruBSN Takafulink Dana Ekuiti 0.864 0.864 0.864 28/11/08
10 PruBSN Takafulink Dana Bon 1.047 1.047 1.047 28/11/08
11 PruBSN Takafulink Dana Urus 0.902 0.902 0.902 28/11/08
12 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Income Fund 1.028 1.028 1.028 27/11/08
13 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT i-Balanced Fund 0.995 0.995 0.995 27/11/08
14 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Capital Protection Investment Linked Fund 0.953 0.953 0.953 27/11/08
15 Hong Leong Tokio Marine Takaful HLTMT Gulf Opportunities Plan Fund 0.959 0.959 0.959 27/11/08
16 MAA Takaful Shariah Balanced Fund 0.431 0.431 0.431 26/11/08
17 MAA Takaful Shariah Income Fund 0.510 0.510 0.510 26/11/08
18 MAA Takaful Shariah Growth Fund 0.364 0.364 0.364 26/11/08
19 Prudential PRUlink Dana Unggul 1.421 1.421 1.421 28/11/08
20 Prudential PRUlink Dana Aman 1.622 1.622 1.622 28/11/08
21 Prudential PRUlink Dana Urus 1.497 1.497 1.497 28/11/08
22 Prudential PRUlink Dana Urus II 1.009 1.009 1.009 28/11/08
23 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection I 1.014 1.014 24/11/08
24 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection II 1.034 1.034 24/11/08
25 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection III 0.965 0.965 24/11/08
26 Etiqa Takaful TAKAFUL Capital Protection IV 0.936 0.936 24/11/08
27 Etiqa Takaful TAKAFUL Al-Waqi 0.960 0.960 24/11/08
28 Etiqa Takaful Muamalat Capital Protection Plan (MCPP) 0.980 0.980 24/11/08
29 CIMB Aviva Takaful Islamic Growth Fund 0.982 1.034 0.982 28/11/08
30 CIMB Aviva Takaful Islamic Balanced Fund 0.987 1.038 0.987 28/11/08
31 CIMB Aviva Takaful Takaful Global Giant (TGG) 0.904 0.904 28/11/08
32 CIMB Aviva Takaful Market Select 3 0.969 0.969 27/11/08
33 CIMB Aviva Takaful Market Select 5 0.960 0.960 27/11/08
34 HSBC Amanah Takaful NEAT 1.027 1.027 24/11/08
35 HSBC Amanah Takaful Wellness 0.987 0.987 24/11/08
36 HSBC Amanah Takaful Essentials 0.966 0.966 24/11/08
37 HSBC Amanah Takaful Neat 2 0.955 0.955 24/11/08
38 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Equity 1.002 1.002 27/11/08
39 HSBC Amanah Takaful LifeSelect Fixed Income 0.833 0.833 27/11/08

Nota: Etiqa Takaful dulu dikenali sebagai Takaful Nasional Bhd


Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: